Mr Turgay Kuleli, TEP LLM MBA, Partner, WPS Partners Estonia

mailto:t.kuleli@wpspartners.ee

Han har expertis inom internationell förmögenhets- och skatteplanering, gränsöverskridande transaktioner, internationell trust law, private foundation law, internationell och turkisk kapitalmarknadsrätt samt turkisk rätt. Han har ett stort antal artiklar publicerade i internationella publikationer såsom Trusts & Trustees of Oxford University, Global Law Review, The International Legal Comparative Guide, Swiss Private Magazine.

Turgay Kuleli tog 1996 examen från juridiska fakulteten vid Ankara universitet och har även en MBA- och LLM-examen. Han har tilldelats TEP-kvalifikationen från Society of Trust and Estate Practitioners UK (STEP). Han har genomgått en rad utbildningar och prov som anordnats av utländska och lokala institutioner som New York Institute of Finance, Swiss Finance Institute, STEP UK, Capital Markets Board of Turkey och Istanbul Securities Exchange, och har tilldelats licenser och certifikat.

Han har turkiska som modersmål och talar engelska på en professionell nivå.

Andreas Blomqvist, Managing Director, WPS Partners Sweden AB 

mailto:a.blomqvist@wpspartners.ee

Revisionsexpert med flera års internationell erfarenhet. Stark bakgrund inom företagsadministration, trust- och offshoreadministration samt internationell affärsexpansion.

TEP-kvalificerad vilket fungerar som ett riktmärke för en hög kompetensnivå inom området successionsplanering. Arbetar för närvarande för WPS Partners Sweden AB som verkställande direktör.