Vårt uppdrag är att identifiera de mest gynnsamma affärsmiljöerna världen över och samordna viktiga tjänster för globala entreprenörer.

WPS Partners har vi framgångsrikt etablerat ett specialiserat nav för internationaliseringstjänster, bemannat med konsulter som besitter omfattande expertis och orubbliga etiska standarder. Vårt engagemang för att leverera de optimala lösningarna, med hänsyn till många faktorer vid sidan av våra kunders specifika behov och ambitioner, är en grundläggande fördel.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper för att anpassa oss till föränderliga juridiska och affärsmässiga regler och strategier. Vår verksamhet omfattar de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen), Sverige, Finland, Ungern, Malta, Grekland, Turkiet och USA. Dessutom har vi samarbeten med välrenommerade byråer i Irland, Storbritannien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Singapore och Förenade Arabemiraten.