İsveç - İş Ortamı Özellikleri:

İsveç, aşağıdaki temel özellikleriyle elverişli bir iş ortamı sunmaktadır:

Medeni hukuka dayalı hukuk sistemi.
1995'ten beri AB üyesi.Verimli şirket kuruluşu ve yönetimi.
Modern bankacılık sistemi.
Çevrimiçi şirket kurulumu mevcut.
Resmi dil İsveççe, ancak İngilizce yaygın olarak kullanılıyor.
Bir merkez konumu olarak yüksek itibar.
Kapsamlı çifte vergi anlaşması ağı.
Hissedarları değiştirmek için basit prosedür.
Bu özellikler İsveç'i uluslararası iş yapılandırmasında ticaret ve holding yapıları için cazip bir yargı alanı haline getirmektedir.

İsveç'teki Başlıca Vergilendirme İlkeleri:

% 20,6 oranında kurumlar vergisi.
"İşle ilgili" hisselerin satışından elde edilen sermaye kazançları vergiye tabi değildir. Yabancı kuruluşlar için sermaye kazançlarında vergilendirme yoktur.
Temettü vergilendirmesi için katılım muafiyeti.
Bireyler için sermaye azaltımı vergiye tabi değildir.
Yabancı kuruluşlara yapılan faiz ödemelerinde stopaj vergisi yoktur.
"İnce kapitalizasyon" kuralları yoktur.
Kapsamlı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ağı.
AB Ana-İştirak Direktifi geçerlidir.
Grup kuruluşları arasında zarar transferine izin verilir.

Kurumsal Gereksinimler - Sıkça Sorulan Sorular:

Yasal düzenleme: İsveç Medeni Kanunu ve Şirketler Kanunu
Yaygın şirket türü: Özel limited şirket (AB)
Asgari sermaye: AB için 25.000 SEK (2.500 EUR)
Hissedar gereksinimleri: 1 hissedar (yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişi).
Hamiline yazılı hisselere izin verilmez.
Aday hissedarlara izin verilmez.
En az 2 yönetici (1 sıradan yönetici ve 1 yönetici yardımcısı).
Kurumsal yöneticilere izin verilmez.
Yerel yönetici veya şirket sekreteri gerekmez.
Yerel kayıtlı ofis gereklidir.
Yöneticilerin devlet sicili.
Hissedarların devlet sicili yoktur.
Hisse devirleri noter gerektirmez.
Hak sahibinin Devlet siciline açıklanması gereklidir.
Hesapların sunulması ve yıllık beyanname verilmesi gereklidir.
Belirli durumlarda denetim gereklidir.

Kurumlar Vergilendirmesi - Sık Sorulan Sorular:

Kurumlar vergisi oranı:% 20,6.
Sermaye kazancı vergilendirmesi: 2 yıldan uzun süredir elde tutulan belirli hisseler için %0.
Yabancı kuruluşlar için sermaye kazancı vergisi yok.
Peşin Kurumlar Vergisi seçenekleri.
Zararlar süresiz olarak taşınabilir.
Grup kuruluşları arasında zararın taşınmasına izin verilir.
Nitelikli hisseler için %0 oranında vergilendirilen temettüler.
Faiz üzerinden stopaj vergisi yok.
Bir İsveç Daimi Kuruluşundan elde edilen telif hakları hariç telif hakları üzerinden stopaj vergisi yok.
Dünya çapında gelir vergiye tabidir.
Standart KDV oranı %25'tir.

Denetim Gereklilikleri:

Net gelir, sermaye ve çalışan sayısı eşikleri dahil olmak üzere belirli koşulların karşılanması halinde denetim gereklidir.
Denetim koşulları farklı faktörlere göre değişebilir.

Ücret ve Sosyal Sigorta:

Çalışanlar için kişisel gelir vergisi oranı yaklaşık %30'dur.
Ek sosyal sigorta katkısı yaklaşık %31,42'dir.
İsveç'te asgari ücret zorunluluğu yoktur.

AB vatandaşlarının belirli muafiyetleri vardır ve 3 aya kadar kalabilirler.
İsveç'te kalıcı olarak yaşamak isteyen AB vatandaşları için AT yaşam izni gerekebilir.

Şirket Türleri:

Özel limited şirket (AB) en yaygın olanıdır.
Kamu limited şirketleri daha az yaygındır.
Kişisel şirketler, ortaklıklar, fonlar, kamu kurumları, kuruluşlar ve dernekler dahil olmak üzere çeşitli diğer tüzel kişilik türleri mevcuttur.

Yetkili Sermaye:

AB asgari 25.000 SEK yetkili sermaye gerektirir.
Kamu limited şirketleri asgari 500.000 SEK yetkili sermaye gerektirir.

Hissedarlar ve Yönetim:

Hissedarlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
Yönetim Kurulu en az 1 sıradan müdür ve 1 müdür yardımcısı gerektirir.
Müdürler gerçek kişiler olmalıdır.

Bankalar:
İsveç bankaları saygındır ve bir dizi e-bankacılık ve mobil bankacılık hizmeti sunar. Swedbank, Nordea, SEB Bank, Danske Bank ve Svea Bank dahil olmak üzere çeşitli ticari bankalar mevcuttur.
İsveç'in avantajlı kurumsal ortamı, rekabetçi vergilendirme ve verimli iş kurma prosedürleri, onu işletmeler ve yatırımcılar için ideal bir yer haline getirmektedir.

İsveç şirketlerinin kuruluşu ve vergilendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ofislerimizden herhangi biriyle iletişime geçiniz.